Полезна информация
Новини
CITY.RISKS разработва иновативен датчик за разкриване на кражби
11.11.2016г..

Проектът City.Risks е в процес на разработка и имплементиране на иновативен малък датчик, съчетаващ Bluetooth Low energy (BLE) и радиобазирани технологии за идентифициране и локализиране на откраднати предмети чрез използването на City.Risks мрежа от граждани. Ключовото предизвикателство при проектирането е как ще се покрие дистанцията между Базовата станция и нискоенергийното блутут устройство BLE. Следователно, вместо да се имплементира WuR (wake-up radio receiver - радио приемник за „събуждане") заедно с BLE устройството, позиционирано в предмета, ще бъде монтиран BLE/WiFi порт, който равномерно ще покрива и достига BLE сензор срещу кражба.

 

Предвидени са две алтернативи за активиращи механизми: чрез BLE/WiFi порт, и/или чрез смартфоните на потребителите в общността, които изпращат сигнал за „събуждане" на BLE устройството.

 

Основните компоненти на системната архитектура са, както следва: батерия, захранваща BLE сензорно устройство, BLE/WiFi радио порт за осъществяване на комуникацията между платформата City.Risks, мобилното приложение City.Risks и BLE устройствата за определяне локацията на обекта върху City.Risks платформата.  

 

 

Резултати от социално проучване в София за страха от престъпления и усещане за безопасност
31.03.2016г..

Във връзка с европейски проект City.Risks, фокусиран върху престъпността в градска среда, в София беше направено социално проучване относно страховете от престъпления и усещанията на хората за безопасност.

В проучването са взели участие 750 човека, от които 56.8 % мъже и 43.2% жени.  От тях 74.67% са трудово заети, 8.5% са пенсионери, 7.33% - студенти, 4.27% - безработни, които търсят работа, 3.6% се грижат за деца или възрастни хора и 1.6% са самонаети.

Проучването показва, че повечето хора са сравнително уверени в ефективността на институциите Полиция, Пробация, Затвори - 60.40%. Не малък брой от анкетираните не са много уверени - 20.53%, а 19.07% съвсем не са уверени в институциите. За сметка на това пък 75.73% от участниците в проучването се притесняват, макар и не панически, да не станат жертва на престъпление.

34% от хората са споделили, че животът им е много повлиян от страха от престъпление, а на 62.40% страхът влияе до известна степен. В резултат на това 99.47% от анкетираните признават, че в квартала им има места, където не биха отишли поради страх от престъпността.

През деня 87.87% от хората се чувстват доста безопасно, разхождайки се в квартала си, но през нощта 85.20 % намират разхождането по тъмно доста опасно.

35.47% от анкетираните приемат, че трябва да настройват поведението си спрямо рисковете, за да не станат жертва на престъпление, а 39.73 % се колебаят доколко трябва да се променят, т.е. нито приемат, нито отказват.

Независимо от мнението на хората относно съобразяването на поведението и живота им с престъпността с цел избягването й, почти всички силно се притесняват да не станат жертва на конкретни престъпления:

  • 95.20 % - от влизане в дома им, когато ги няма,
  • 94.93% - да не бъде откраднато нещо от колата им,
  • 95.60% - да не бъде открадната колата им,
  • 99.20 % - да не бъдат ограбени на улицата,
  • 99.87% - да не бъдат физически нападнати,
  • 100% - от сексуално насилие,
  • 99.87% - да не станат жертва на престъпление в градския транспорт,

Консултирането на гражданите по въпросите за престъпността и  безопасността е полезен процес, смятат 47.33% от анкетираните. Готовността сред гражданите в местното общество да работят заедно по въпросите за престъпността и безопасността е оценена като голяма само от 17.47% от анкетираните, 30.67% смятат, че е донякъде, а 46.67% определят, че гражданите не са съвсем готови да се включат в такъв процес.

Ако хората можеха да влияят върху подобряване на средата на сигурност в техния район/квартал, биха повлияли върху следните приоритети, посочени от анкетираните:

  • 96.13% - намаляване на насилието
  • 100% - да се работи с млади хора, за да се намали тяхното приобщаване към престъпни общности,
  • 28.53% - намаляване на престъпността от омраза.

Основните заключения от проведеното социално проучване са, че:

ü  Гражданите определено имат притеснения да не станат жертва на престъпления.

ü  Не се чувстват в опасност през деня, но през нощта се страхуват да се разхождат сами.

ü  Гражданите са сравнително уверени в Полицията.

ü  Смятат, че е полезно да бъдат консултирани по въпросите на сигурността.

ü  Не са съвсем готови да се включат  заедно за повишаване на безопасността им.

ü  Хората биха използвали приложения, с които да обменят информация за престъпността, но според тях това не би ги накарало да се чувстват по-сигурни.

Социалното проучване е направено в рамките на проект City.Risks, който стартира през 2015 г.  и има за цел да подобри сигурността на хората в градска среда. Проектът е с продължителност 3 години, финансиран е по програма HORIZON 2020 и в него са включени 13 компании от различни европейски държави. България е представена от „Г4С Секюрити Сълушънс" ЕООД. Проектът е концентриран върху повлияване на ситуациите, в които престъплението се случва, през перспективата на жертвата, изследвайки какво индивидите могат да направят, за да смекчат или избегнат градската престъпност.

Проучването е извършено от ICAP Bulgaria, експерт в областта на пазарните и социални проучвания.  

 

 

ПРОЕКТ „ГРАДСКИ РИСКОВЕ“
28.10.2015г..

 

През 2015 г. стартира проект City.Risks, финансиран по програма HORIZON 2020, свързан с градските рискове , усещането на хората за заплахи, страха от престъпления и разработка на приложения за избягване на вредните последствия от някои рискове в случай, че се реализират.

 

 В консорциума, осъществяващ този проект участва и България чрез охранителната фирма „Г4С Секюрити Сълушънс" ЕООД. В тази връзка София е избрана за пилотен град, в който ще се извършват проучвания за страховете на хората от престъпления и ще се тестват разработките по проекта.

 

 City.Risks е проект за споделяне на информация в Център за справяне с предизвикателствата пред сигурността в големите градски среди. Работата по проекта ще се фокусира върху следните върху следните параметри:

 

Какво - различни видове и източници на информация трябва да бъдат анализирани, интегрирани и експлоатирани, включително исторически данни за престъпността и статистика, доклади за виктимизацията, демографски данни, карти на транспортните мрежи и други градски инфраструктури, наличните физически сензори, новинарски емисии и интернет.

 

Кого - гражданите са в центъра на подхода, активно да бъде използвани и като целеви групи на проекта, и като източници на информация, в двупосочен комуникационен канал между  гражданите и властите, или между самите граждани, в рамките на доверени мрежи или по-широки общности.

 

Кога - крайната цел е да се осигури навременно споделяне на подходяща информация, както за предварително - намаляване на заплахите за сигурността, както и смекчаване на тяхното въздействие, когато те действително се случат.

 

Как - чрез специално разработена платформа, която ще използва смарт телефоните на гражданите и мобилни устройства за подходящо визуализиране на необходимата информация, както и подаване на информация обратно към платформата. В обхвата на поректа е включена разработката на съответните софтуерни приложения.

 

 

25 години "ВАДИМ" ООД!
27.08.2014г..

На 27.08.2014 г. първата частна охранителна и детективска агенция в България "ВАДИМ" ООД отпразнува своите 25 години на охранителния пазар. Българска камара за охрана и сигурност поздравява "ВАДИМ" ООД за юбилея и желае на всичките й служители и търговски партньори здраве и делови успехи!

 

МЕМОРАНДУМ за сътрудничество между МВР и ЧОФ
10.06.2014г..

На 10.06.2014 г. бе подписан първия в историята на частната охранителна дейност Меморандум за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи и частните охранителни фирми, представлявани от браншовите организации в сектора. СТраните изразиха желание това да е началото на едно ползотворно партньорство за противодействие на престъпността и повишаване на обществената и гражданска сигурност.

Партньори Сдружение Кинематограф Медия Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес БЧК - Българският червен кръст Индустриален клъстер