Полезна информация
Новини
Експерт за обира на магазин в Монтана: Вероятно са познавали крадеца
11.05.2018г..

Случаят коментира Николета Атанасова, председател на Българската камара за охрана и сигурност

 

„Не е лесно да се откраднат половин милион лева, това изисква предварителна подготовка и познаване на пропуските в системата за сигурност”. Така Николета Атанасова, председател на Българската камара за охрана и сигурност, коментира случая в Монтана, при който фалшив инкасо служител задигна близо половин милион лева от магазин.

Цялото интервю, излъчено по Нова телевизия, може да видите тук.

ЗА СПЕШНО СПИРАНЕ НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НАСТОЯВАТ 7 БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
19.04.2018г..

За спешно спиране на действието на новоприетия Закон за частната охранителна дейност се обявиха 7 браншови организации[1] от сектор „Охрана и сигурност“ в съвместното изявление.

На пресконференция днес, 19 април 2018 г., в БСК, ръководителите на Българската камара за охрана и сигурност (БКОС, член на БСК), Индустриален клъстер „Сигурност“ (ИКС, член на БСК) и Съюза на фирмите за охрана и сигурност (СФОС, член на ССИ) представиха позицията на фирмите от сектора относно новия Закон за частната охранителна дейност и проектите на наредби към него.

Участниците в пресконференцията бяха единодушни, че новият закон е неотговарящ на вътрешното и европейското законодателство, прекомерно рестриктивен и неработещ, лобистки и унищожаващ малкия и среден бизнес. Беше поставен акцент върху факта, че представителите на бизнеса активно са участвали във всички фази на законодателния процес при приемането на закона, но нито едно тяхно становище или предложение не са били отчетени, което е довело до настоящия нормативен хаос.

Повече информация за пресконференцията ще намерите в следните публикации:

https://www.bia-bg.com/news/view/24128/

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/1785540

https://news.bg/crime/da-spre-prilaganeto-na-zakona-za-chastna-ohranitelna-deynost-iskat-ot-bransha.html

http://novini.dir.bg/news.php?id=27062996

http://www.segabg.com/article.php?id=902162

НАФТСО, НАФОТС, НАЛСИЧОД, НБКОД, БКОС, ИКС, СФОС: ИЗЯВЛЕНИЕ
13.04.2018г..

НАФТСО, НАФОТС, НАЛСИЧОД, НБКОД, БКОС, ИКС, СФОС: ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: Общо становище от среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: Среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

Национална асоциация на фирми за  търговска сигурност и охрана (НАФТСО) - член на Конфедерацията на европейската индустрия за сигурност (CoESS), Националната асоциация на фирмите охраняващи с технически средства (НАФОТС) - член на европейската организация, представляваща индустрията за електронни, противопожарни и охранителни системи (Eиralarт), Националната асоциация на лицата и сдруженията извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД), Национална браншова камара охранители и детективи (НБКОД), Българска камара за охрана и сигурност (БКОС), Индустриален клъстер „Сигурност" (ИКС) и Съюз на фирмите за охрана и сигурност (СФОС), изразяваме общото ни становище по новоприетия Закон за частна охранителна дейност (ЗЧОД) (Обн. - ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г., в сила от 31.03.2018 г.) и Проектите на Наредба за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД и Наредба за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията по ЗЧОД, публикувани на портала за обществено обсъждане на МВР на 12.03.2018 г. преди влизането им в процедура по приемането им на 12.04.2018 г.

На 26.03.2018 г. НАФТСО, НАФОТС и НАЛСИЧОД в качеството им на членове на Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност в ГДНП, изготвиха Становище, в което изразиха своята позиция по новия ЗЧОД и проектите на двете Наредби. Становището е изпратено до институциите, които изготвят и имат отношение към регламентиращите документи за охранителната индустрия:

Президент  на Република  България;

Председател на 44 Народно събрание;

Председател на Комисията по Вътрешна сигурност и обществен ред при НС;

Министър на вътрешните работи;

Зам.-министър на вътрешните работи;

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ);

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ).

На 30.03. 2018 г. позиция приета на съвещание на ИКС, БКОС и СФОС и фирми от сектора са изпратени и до:

Министър председател на Р. България;

Омбудсман на Р. България;

Главен прокурор;

Председател на Консултативния съвет по законодателство  към председателя на 44-ия парламент;

Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред;

Както и сезиране на Европейската комисия.

Считаме за необходимо и безусловно наложително, влизането в сила на Закона да бъде отложено за период не по-малък от една година от датата на обнародването му и/или до изработване и приемане на нов ЗЧОД. В този си вид Законът предвижда значителен брой промени от административен характер,  въвеждането на които е свързано с много по-продължителен период от време от предвидения в § 16 от ПРЗ на ЗЧОД двумесечен гратисен период. Този проблем произтича от ЗЧОД и бе заложен въпреки предложенията, които Асоциациите, Сдруженията и Съюзите, представляващи индустрията за частна сигурност направихме пред законодателите.

БКОС, ИКС И СФОС С ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
02.04.2018г..

ДО:

Президента на Република България;
Председателя на 44 Народно Събрание
Министър Председателя на Р. България
Омбудсмана на Р. България
Главния Прокурор
Председателя на Консултативния съвет по законодателство към председателя на 44-ия парламент
Комисията по вътрешен ред и обществена сигурност при 44 НС
Председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО:

Закон за частната охранителна дейност ( обн ДВ бр.10 /2018г ) и публикуваните за обществено обсъждане проекти на Наредба за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и Наредба за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията по ЗЧОД, публикувани на портала за обществено обсъждане и на МВР на 12.03.2018 г. /“Наредбите“/

Партньори Сдружение Кинематограф Медия Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес БЧК - Българският червен кръст Индустриален клъстер