Полезна информация
Новини
Финансов анализ на разходите за невъоръжена охрана през 2020 г.
02.01.2020г..

За улеснение на Възложителите на охранителни услуги експертите на БКОС поддържат актуална информация и финансови анализи на разходите за различни варианти на невъоръжена охрана. Сдружение БКОС подкрепя и подпомага спазването на трудовото и данъчно-осигурително законодателство в охранителния бранш.  В настоящата статия е публикуван финансов анализ за 24-часова невоъръжена охрана и през делнични дни. 

Екипът на БКОС е на разположение на потребителите на охранителни услуги за консултации и допълнителна информация по темата.

Научен семинар на тема „Електронен мониторинг на осъдените лица и практическото му приложение в България“ се проведе в ЮЗУ
19.11.2019г..

Научен семинар на тема "Електронен мониторинг на осъдените лица и практическото му приложение в България" се проведе в Правно-историческия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски". Научното събитие, организирано от катедра "Публичноправни науки", бе открито от ръководителя на катедрата проф. д-р Добринка Чанкова.  Семинарът е част от дейностите на Кръжока по наказателно право и процес.

Специален гост на събитието бе д-р Николета Атанасова, която презентира своята книга "Електронният мониторинг на осъдени лица в България".


http://www.swu.bg/news/20-11-2019-scientific-seminar-on-electronic-monitoring-of-convicted-persons-and-its-practical-application-in-bulgaria-was-held-at-the-faculty-of-law-and-history.aspx

Финансов анализ за нощна охрана и в почивни дни съгласно българското законодателство
01.12.2019г..

За информация на Възложителите на охранителни услуги експерти от БКОС изготвиха финансов анализ на разходите за един невъоръжен охранител, работещ на нощен пост и 24 часа в почивни и празнични дни. При всички договори за охрана, свързани с човешкия фактор, следва да се отчита, че съгласно ЗЧОД, персоналът трябва да бъде назначен на трудов договор с произтичащите от това задължения на фирмата-изпълнител, която стриктно да спазва трудовото и данъчно - осигурително законодателство.

 

Предпоставките за изготвянето на анализа са сериозните притеснения, че при участие на фирмите в обявени процедури за възлагане на обществени поръчки за охрана и след запознаване с обявленията на Възложителя и документацията за участие, най-масов е критерият - "най- ниска цена", което е един от най- големите проблеми в бизнеса при обществени поръчки за охрана. Българска камара за охрана и сигурност публикува анализи на пазарните разходи за услугата с цел по-добра информираност на Възложителите и несъздаване на предпоставки за сива икономика.

Следят осъдени с е-гривни. Има ли опасност от манипулация?
09.01.2019г..

"Тези гривни са достатъчно надеждни. От чисто техническа гледна точка те могат да бъдат премахнати от крака на човек. Не могат обаче да бъдат манипулирани без да бъде подаден сигнал и това да се разбере", увери в студиото на "Денят ON AIR" експертът по охрана и сигурност Николета Атанасова.

 https://www.bgonair.bg/denqt-on-air/2019-01-09/sledyat-osadeni-s-e-grivni-ima-li-opasnost-ot-manipulatsiya?jwsource=fb

По думите ѝ по този начин ще се намали пренаселеността в затворите, а и излизат в пъти по-евтино от издръжката на един арестант.

Пред Bulgaria ON AIR Николета Атанасова, която е председател на Българската камара за охрана и сигурност (БКОС), представи и своята монография "Електронният мониторинг на осъдени лица в България - приложения и перспективи".

"Книгата съдържа научените уроци по време на пилотното въвеждане на електронния мониторинг на осъдени лица през 2014 – 2015 г., представя обобщени данни и опит, с което полага основите на теорията на електронното наблюдение в нашата страна и ще подпомогне обучението на специалисти и на кадри, които ще са ангажирани с тази дейност", коментира тя.

"Електронният мониторинг на осъдени лица в България" е базирана на работата на автора с Министерство на правосъдието и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" по Проект NFM-2013-BG15-2 "Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с европейските стандарти и система за електронен мониторинг" по Програма BG 15. Първата книга на Николета Атанасова е "Управление на сигурността", издадена през 2008 г. Официалното ѝ представяне ще бъде на 22 януари.

 

Одобрени нови длъжности в НКПД - техник и монтьор, охранителни системи
15.12.2018г..

На 13.12.2018 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе заседание на постоянната междуведомствена група за актуализиране на НКПД 2011, на което беше разгледано и предложението на Българска камара за охрана и сигурност и Българска стопанска камара за въвеждане на две нови длъжности в охранителния сектор - техник охранителни системи и монтьор охранителни системи.  Предложението беше одобрено и новите длъжности ще бъдат въведени от 01.01.2019 г.. 

Техниците, които изграждат и поддържат охранителни системи, вече ще бъдат назначавани на точната съответстваща на работата им длъжност, като това ще позволи да се извлича и коректна статистика на заетите в тази икономическа дейност. 
Партньори Сдружение Кинематограф Медия Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес БЧК - Българският червен кръст Индустриален клъстер