Полезна информация
Новини
Минимални разходи за охранител съгласно българското законодателство
01.06.2019г..

За информация на Възложителите на охранителни услуги експерти от БКОС изготвиха два анализа на разходите за един невъоръжен охранител. При всички договори за охрана, свързани с човешкия фактор, следва да се отчита, че съгласно ЗЧОД, персоналът трябва да бъде назначен на трудов договор с произтичащите от това задължения на фирмата-изпълнител, която стриктно да спазва трудовото и данъчно - осигурително законодателство.

Първият е на база минимална работна заплата - минимален осигурителен доход за един невъоръжен охранител в размер 560,00 лв. на 8 часов трудов договор, съгласно българското законодателство.

Вторият анализ за един охранител е изготвен от нашите експерти след задълбочено проучване и стойността му отразява реалния разход за предоставяне на  охранителна услуга, която да претендира за качество. 

Предпоставките за изготвянето на двата анализа са сериозните притеснения, че при участие на фирмите в обявени процедури за възлагане на обществени поръчки за охрана и след запознаване с обявленията на Възложителя и документацията за участие, най-масов е критерият - "най- ниска цена", което е един от най- големите проблеми в бизнеса при обществени поръчки за охрана. Има много примери на фирми от частния охранителен сектор, подали офертите с по-ниски цени дори от нормативно определените минимални месечни разходи за фонд "работна заплата" за един охранител.

Другият основен проблем в охранителния бизнес е, че поради обявените ниски прогнозни стойности от Възложител за охрана на поверените им 
обекти, води до предоставяне на охранителна услуга с изключително ниско качество.

Българска камара за охрана и сигурност публикува анализи на критично ниските разходи за охрана и пазарните разходи за услугата с цел по-добра информираност на Възложителите и несъздаване ан предпоставки за сива икономика.

Следят осъдени с е-гривни. Има ли опасност от манипулация?
09.01.2019г..

"Тези гривни са достатъчно надеждни. От чисто техническа гледна точка те могат да бъдат премахнати от крака на човек. Не могат обаче да бъдат манипулирани без да бъде подаден сигнал и това да се разбере", увери в студиото на "Денят ON AIR" експертът по охрана и сигурност Николета Атанасова.

 https://www.bgonair.bg/denqt-on-air/2019-01-09/sledyat-osadeni-s-e-grivni-ima-li-opasnost-ot-manipulatsiya?jwsource=fb

По думите ѝ по този начин ще се намали пренаселеността в затворите, а и излизат в пъти по-евтино от издръжката на един арестант.

Пред Bulgaria ON AIR Николета Атанасова, която е председател на Българската камара за охрана и сигурност (БКОС), представи и своята монография "Електронният мониторинг на осъдени лица в България - приложения и перспективи".

"Книгата съдържа научените уроци по време на пилотното въвеждане на електронния мониторинг на осъдени лица през 2014 – 2015 г., представя обобщени данни и опит, с което полага основите на теорията на електронното наблюдение в нашата страна и ще подпомогне обучението на специалисти и на кадри, които ще са ангажирани с тази дейност", коментира тя.

"Електронният мониторинг на осъдени лица в България" е базирана на работата на автора с Министерство на правосъдието и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" по Проект NFM-2013-BG15-2 "Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с европейските стандарти и система за електронен мониторинг" по Програма BG 15. Първата книга на Николета Атанасова е "Управление на сигурността", издадена през 2008 г. Официалното ѝ представяне ще бъде на 22 януари.

 

Одобрени нови длъжности в НКПД - техник и монтьор, охранителни системи
15.12.2018г..

На 13.12.2018 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе заседание на постоянната междуведомствена група за актуализиране на НКПД 2011, на което беше разгледано и предложението на Българска камара за охрана и сигурност и Българска стопанска камара за въвеждане на две нови длъжности в охранителния сектор - техник охранителни системи и монтьор охранителни системи.  Предложението беше одобрено и новите длъжности ще бъдат въведени от 01.01.2019 г.. 

Техниците, които изграждат и поддържат охранителни системи, вече ще бъдат назначавани на точната съответстваща на работата им длъжност, като това ще позволи да се извлича и коректна статистика на заетите в тази икономическа дейност. 
Експерт за обира на магазин в Монтана: Вероятно са познавали крадеца
11.05.2018г..

Случаят коментира Николета Атанасова, председател на Българската камара за охрана и сигурност

 

„Не е лесно да се откраднат половин милион лева, това изисква предварителна подготовка и познаване на пропуските в системата за сигурност”. Така Николета Атанасова, председател на Българската камара за охрана и сигурност, коментира случая в Монтана, при който фалшив инкасо служител задигна близо половин милион лева от магазин.

Цялото интервю, излъчено по Нова телевизия, може да видите тук.

Партньори Сдружение Кинематограф Медия Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес