Полезна информация
Предстоящи събития
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БКОС ЗА 2019 г.
06.10.2019г..

 На 02 ноември 2019 г. от 11:00 часа ще се проведе извънредно Общо събрание на членовете на сдружение "Българска камара за охрана и сигурност". Събранието ще се проведе в гр. София, ул. „Балканджи Йово“ № 31-33, офис на фирма „ВАДИМ“ ООД, при следния проект на дневен ред:

 

1.    Избор на нов състав на Управителния съвет

2.    Промяна на адресната регистрация на сдружението

3.    Разни

Партньори Сдружение Кинематограф Медия Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес