За нас
Услуги

Българска камара за охрана и сигурност предлага  безплатни консултации по:

  • Лицензиране на звено за самоохрана или наемане на охранителна фирма,
 
  • Привеждане на дейността в съответствие с нормативната уредба за частна охранителна дейност,
 
  • Намиране на оптимални решения за сигурност.
Партньори Сдружение Кинематограф Медия Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес БЧК - Българският червен кръст Индустриален клъстер