За нас
Структура и екип

ПредседателЗаместник  председателУправителен съвет

Партньори Сдружение Кинематограф Медия Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес БЧК - Българският червен кръст Индустриален клъстер