Членове
Общо представяне на членовете на БКОС

В Българска камара за охрана и сигурност членуват 14 фирми и 1 физическо лице.

Членовете на БКОС извършват стопанска дейност в различни области от сектор "Охрана и сигурност" - физическа охрана, охрана с технически средства, лична охрана, инкасо, охрана на ценни товари, консултантски услуги, психологически изследвания, специализирани и ВИП обучения и др.

БКОС гарантира на членовете си отворена политика, взаимодействие и взаимопомощ, среда на равнопоставеност и уважение, социална отговорност и доверие.

Повече информация за членовете на БКОС, можете да видите в секциите  "Редовни членове" и "Почетни членове".

Партньори Сдружение Кинематограф Медия Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес БЧК - Българският червен кръст Индустриален клъстер