Добре дошли в сайта на БКОС!


БКОС е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2007 г., с цел да представлява и защитава интересите на своите членове - работодатели в областта на частните услуги за сигурност, консултации, психологически изследвания и др.

БКОС е редовен член на БСК и асоцииран член на БСИС и БТПП. Сдружението участва в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност при ГД „Национална полиция" и е в партньорство с Български червен кръст.
Вижте повече ...

Последни новини
Одобрени нови длъжности в НКПД - техник и монтьор, охранителни...
15.12.2018г.

На 13.12.2018 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе заседание на постоянната междуведомствена група за актуализиране на НКПД 2011, на което беше разгледано и предложението на Българска камара...

Минимални разходи за охранител съгласно българското законодателство
01.06.2019г.

За информация на Възложителите на охранителни услуги експерти от БКОС изготвиха два анализа на разходите за един невъоръжен охранител. При всички договори за охрана, свързани с човешкия фактор, следва да се отчита,...

Предстоящи събития
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БКОС ЗА 2019...
06.10.2019г.

 На 02 ноември 2019 г. от 11:00 часа ще се проведе извънредно Общо събрание на членовете на сдружение...

Партньори Сдружение Кинематограф Медия Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес