БКОС на 10 години!


БКОС е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2007 г., с цел да представлява и защитава интересите на своите членове - работодатели в областта на частните услуги за сигурност, консултации, психологически изследвания и др.

БКОС е редовен член на БСК и асоцииран член на БСИС и БТПП. Сдружението участва в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност при ГД „Национална полиция" и е в партньорство с Български червен кръст.
Вижте повече ...

Последни новини
Среща на министър Бъчварова с частния охранителен сектор
06.01.2017г.

На 06.01.2017 г. се проведе среща на Министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова и представители на Главна дирекция "Национална полиция" с браншовите организации, представляващи частния охранителен сектор....

Развитие на проект City Risks и участие на България в пилотните...
24.02.2017г.

  City.Risks е 3-годишен проект финансиран по програма H2020 (www.cityrisks.eu). Проектът стартира през Май 2015 и неговата главна цел е да увеличи усещането за сигурност на гражданите в градските райони...

Предстоящи събития
24-рата Международната специализирана...
11.11.2016г.

  Изложбата се организира в партньорство между Българската търговско-промишлена палата и Интер Експо Център...

Партньори CITY.RISKS project Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес